SPIEGELHOL
SPIEGELHOL

Een spiegelhol is een afgesloten, toegankelijke, minimaal menshoge, holvormige ruimte waarvan de binnenwand een gladspiegelend oppervlak heeft.

Is het volgende mogelijk?

Het spiegelhol biedt een gelegenheid voor volledige reflectie; het biedt ruimte aan ieder die compleet wil reflecteren, zich totaal wil spiegelen, geheel, aan alle zijden gelijktijdig, grenzeloos, oneindig, desnoods permanent.

Deze mogelijkheid dient op zijn werkelijkheidsgehalte onderzocht te worden.

Voorlopige werktitel: Het Orakel Van Breda. Wie Ben Ik?
Wat denk ik als ik mij in een spiegelhol bevind?
Welk beeld zie ik als ik mij in een spiegelhol spiegel?

Begronding:
Reflectie is afgeleid van reflectere (latijn): achterwaarts buigen, ombuigen, omdraaien, omwenden.

Reflectie (algemeen): terugkaatsing, weerspiegeling, overweging, bedenking, het achtgeven op de reactie; het nadenken, in het bijzonder het nadenken over mogelijkheden, beperkingen en de omstandigheden van het denken zelf.

Reflectie (psychologisch): de mogelijkheid zichzelf 'k' te noemen (zelfbewustzijn) is een uitvloeisel van reflectie; psychologie is de dochter van de reflectie volgens Leibniz.

Reflectie (wijsgerig): Het denken heeft de wezenlijke eigenschap dat het naar de eigen denk/kenakt kan terugkeren. In eerste instantie is het denken op iets anders dan zichzelf gericht; vervolgens kan het zich ervan bewust worden dat het denkt: dan wordt het bewust van zichzelf. In zijn direkte gerichtheid op iets anders is het bewustzijn tegelijk spontaan bij zichzelf. Men zou een direkte akt (denken, beleven, streven) nooit als de zijne kunnen herkennen, als het in die akt op geen enkele manier bij zichzelf zou zijn. Een spontane reflectie ligt ten grondslag aan elk oordeel/uitspraak.

Niet alleen in de filosofie maar ook in de wetenschap en de kunst is de reflectie aan de spiegel gekoppeld. Een spiegel weerkaatst licht. Mensen willen zichzelf weerspiegelen, willen een beeld van zichzelf hebben; mensen creren beelden, denkbeelden, zelfbeelden, mensbeelden, wereldbeelden.

Het projekt spiegelhol wat is het effekt van volledige reflectie? - dient de rol van de spiegel als middel tot reflectie te onderzoeken. De onderzoeksterreinen zijn de kunst, de wetenschap en de filosofie. Resultaten van het onderzoek worden in een expositie en in workshops gepresenteerd. Het zou mooi zijn als filosofie, wetenschap en kunst elkaar in het spiegelhol tegenkwamen.

Dit concept kan niet vergoed, wel verbeterd worden.

Pieter Vastbinder
Filosoof

x   x
  x
home concept begronding voorbeeld blog